Vanzelfsprekend
de regie over jouw leven

Een unieke combinatie van inzichten uit het Oosten en het Westen, van nieuwe methodes en oude filosofieën. In onze training- en coachingsprogramma’s stap je over obstakels en onrust en neem jij vanzelfsprekend de regie over jouw leven.

Onze methode

Jij leert vanzelfsprekend Zijn, ongeacht omstandigheden en situaties.

Reflectie

Door middel van reflectie op je eigen denken en handelen, krijg je inzicht in jouw patronen. Hiermee kom je tot de kern en weet je wat wel en niet dienend voor jou is. Je leert eerlijk naar jezelf kijken. Dat kost moed. Daarom ondersteunen we je bij deze stap. Reflecteren wordt uiteindelijk vanzelfsprekend.

Ontwikkeling

Vanuit de inzichten van de reflectie formuleer je doelen die bijdragen aan jouw ontwikkeling. Doorbreek je patronen en leer vanuit het heden te handelen. Wij bieden je verschillende hulpmiddelen om dit proces te versnellen, onder meer uit de positieve psychologie, het stoïsme en Neuro Linguïstisch Programmeren.

Acceptatie

In de reflectie en ontwikkeling leer je jezelf opnieuw kennen. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je er bent, kan je toch weer in oude patronen terecht komen. Acceptatie is hier het kernwoord. Leer vanuit liefde en mildheid naar jezelf kijken. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij geven je het gereedschap dit te realiseren.

Zijn

Je reflecteert continu. Je ontwikkelt jezelf bij elke stap. Niet langer als routine. Het is je natuur. Je accepteert jezelf volledig. Met al je facetten, in alle aspecten. Jij en jouw omgeving zijn in balans. Moeiteloos weet je om te gaan met omstandigheden en situaties. Vanzelfsprekend Zijn.

De leercurve, of curve van bekwaamheid, geeft het verloop aan van vermeende competentie.
In elke vaardigheid, ook die van het leven.
Je begint onbewust van je onbekwaamheid. Door Reflectie word je bewust van je onbekwaamheid, waardoor je vermeende competentie daalt. Ontwikkeling maakt je meer vaardig en beperkt bekwaam. Vervolgens bereik je geïntegreerde bekwaamheid, opname van de vaardigheid in het grotere geheel, door Acceptatie. Het volledig aanvaarden van alle aspecten van je zelf. Uiteindelijk kan je Zijn en ben je vanzelfsprekend bekwaam.